لیست اخبار صفحه :9
مدیرعامل شرکت فناوری بورس: سامانه معاملات مشکلی ندارد؛ اختلال مربوط به «سامانه آنلاین» کارگزاری‌ها است

مدیرعامل شرکت فناوری بورس: سامانه معاملات مشکلی ندارد؛ اختلال مربوط به «سامانه آنلاین» کارگزاری‌ها است

سامانه معاملات و سیستم کارگزاری‌ها دچار مشکل نیستند و اختلال در سامانه‌های آنلاین، فقط مربوط به قطع برق در یکی از مراکز داده است که سرویس‌های آنلاین را تحت تاثیر قرار داده؛ این سامانه‌ها اکنون در حال برگشت هستند.

سومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با حضور اعضای  کمیته برگزار گردید

سومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با حضور اعضای کمیته برگزار گردید

سومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با شرکت اعضای کمیته، به منظور بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» برگزار گردید...

دبیرکل کانون کارگزاران: راه ورود کارگزاری‌ها به بازارسرمایه را باز کنید

دبیرکل کانون کارگزاران: راه ورود کارگزاری‌ها به بازارسرمایه را باز کنید

بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس، ۳۷.۵درصد از درآمد روزانه شرکت‌های کارگزاری (حتی کارگزاری‌های زیان‌ده) به صندوق توسعه بازار واریز می‌شود و به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰درصد سود خالص کارگزاران به واسطه این مصوبه، صرف سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه خواهد شد...

دومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع برگزار گردید

دومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع برگزار گردید

دومین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با محوریت بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» برگزار شد. 

گزارش اولین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع

گزارش اولین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع

اولین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با محوریت بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» در کانون کارگزاران برگزار شد...

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با دانشگاه خوارزمی تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد نمود

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با دانشگاه خوارزمی تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد نمود

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای مسئولیت اجتماعی خود و ارتقای سطح خدمات و آموزش و پژوهش در بازار سرمایه و پرورش نیروهای متخصص در حوزه مالی، تفاهم‌نامه‌ همکاری با دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی منعقد نموده است. ..