لیست اخبار صفحه :8
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با دانشگاه خوارزمی تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد نمود

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با دانشگاه خوارزمی تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد نمود

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای مسئولیت اجتماعی خود و ارتقای سطح خدمات و آموزش و پژوهش در بازار سرمایه و پرورش نیروهای متخصص در حوزه مالی، تفاهم‌نامه‌ همکاری با دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی منعقد نموده است. ..

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به هیئت‌مدیره صندوق توسعه پیوست

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به هیئت‌مدیره صندوق توسعه پیوست

در مجمع صندوق توسعه بازار سرمایه که روز سه‌شنبه مورخ ٢٧ مهرماه ١۴٠٠ در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به جمع اعضای هیئت‌مدیره این صندوق پیوست...