کارگروه ها و کمیته ها

کارگروه ها و کمیته های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (سال 1400)

کارگروه امورمعاملات و پس ازمعاملات سهام

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری صبا جهاد علیرضا مرادی مدیرعامل رییس کارگروه
2  کارگزاری آرمون بورس  صادق قاسمی مدیرعامل  عضو کارگروه
3  کارگزاری فارابی  مونا السادات کابلی  مدیرعامل   عضو کارگروه
4  کارگزاری نماد شاهدان علی جمالی   مدیرعامل   عضو کارگروه
5  کارگزاری امین آوید غلامرضا گل گر   مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  عضو کارگروه
6  کارگزاری مفید  رحیم صادقی دمنه  سرپرست معاملات عضو کارگروه 
7  کارگزاری آگاه  ارشاد آخوند دزفولی  مدیرعملیات شعب و مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه 
8  کارگزاری مهرآفرین  نرگس توانایی  مدیرمعاملات عضو کارگروه 
9  کارگزاری بانک سپه  فاطمه ماندنی  معامله گر عضو کارگروه 

 

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری بانک مسکن میثم باقری کوپائی عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو ایرج فرجی مدیرکالا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری آگاه محمدجواد امیری مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
4 کارگزاری صبا تامین محمد امین گل گر مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری نهایت نگر احمد بیات مدیر کالا عضو کارگروه
6 کارگزاری آبان ابوبکر عرازپور مدیر کالا عضو کارگروه
7 کارگزاری ایمن بورس هاشم باروتی مدیر کالا عضو کارگروه
8 کارگزاری اقتصاد بیدار سیما کیانی مدیر کالا عضو کارگروه
9 کارگزاری ایساتیس پویا رسول علی محمدی معامله گر عضو کارگروه

 

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری فارابی رحمان بابازاده رییس هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 کارگزاری فیروزه آسیا جواد حسنی نویسی مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری بانک کارآفرین علیرضا فهیمی مدیرعامل عضو کارگروه
4 کارگزاری مبین سرمایه محمدعلی محمدی مدیرعامل عضو کارگروه
5 کارگزاری آتیه حمیدرضا دانش کاظمی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
6 کارگزاری اقتصاد بیدار سیدرضا اعجازی مدیرعامل عضو کارگروه
7 کارگزاری توازن بازار هنریک وسکانیانس مدیرعامل عضو کارگروه
8 کارگزاری مفید محمد مهدی سیف اللهی مدیر فناوری اطلاعات و قائم مقام مدیرعامل عضو کارگروه
9 هلدینگ کاریزما مجید خادم الحسینی اردکانی مدیر ریسک عضو کارگروه

 

کارگروه بیمه و مالیاتی امور بانکی و اعتباری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آگاه حسین احمدی مدیریت ریسک رییس کارگروه
2 کارگزاری بورس بیمه ایران میلاد قاسمی مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد حاجعلی صلاحی نژاد معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 کارگزاری نهایت نگر مهدی مقدسی معاون مالی و منابع انسانی عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک شهر حمید سید جراحی مدیر امور مالی و اداری عضو کارگروه
6 کارگزاری بانک سامان پوریا خاموشی مدیر مالی و اداری عضو کارگروه
7 کارگزاری توانا سعید اسمعیلی مدیر مالی و اداری و نائب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
8 کارگزاری آتیه علیرضا ملک شاد مدیر امور مالی عضو کارگروه
9 کارگزاری بورس ابراز علیرضا رجبی مدیر  مالی عضو کارگروه

 

کارگروه فناوری و اطلاعات

ردیف نها مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 .......... احمد سحرخیز کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه رییس کارگروه
2 کارگزاری دنیای خبره علی وفائی زنجانی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
3 کارگزاری دانایان احمد سکاکی مدیر امور مشتریان عضو کارگروه
4 کارگزاری فارابی احسان طباطبائی مدیر معاملات آنلاین عضو کارگروه
5 کارگزاری آگاه میثاق احمدی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
6 کارگزاری مفید رامین حیدرزاده آذر مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
7 کارگزاری پارسیان مسعود سجادی مدیر آنلاین عضو کارگروه

 

کارگروه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری توسعه معاملات کیان فرهنگ قراگوزلو عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 کارگزاری بانک مسکن هادی ابطحی مدیر اجرائی صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
3 بازارگردانی سپهر بازار سرمایه پریسا سادات طباطبائیان مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌ها عضو کارگروه
4 سبدگردان سهم آشنا سهراب حسین زاده مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدها عضو کارگروه
5 کارگزاری آگاه مهدی گودرزی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
6 کارگزاری آبان بابک حقیقی مهمانداری رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
7 کارگزاری پارسیان یاسر حمزه‌نژادی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه

 

کارگروه امور بورس انرژی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوداگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری پارس ایده بنیان کریم  گلزاری کریمی معاونت کالا و انرژی رییس کارگروه
2 کارگزاری سرمایه و دانش مهدی مهدوی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری خبرگان سهام فرزاد زمانی مدیر بورس انرژی عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک مسکن حسین کرمی شنستقي معامله گر کالا و انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری سهم آشنا محمدرضا اسلامی مدیر بورس کالا و انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری فارابی سولماز شرکتی معامله‌گر انرژی عضو کارگروه
7 کارگزاری اقتصاد بیدار امیررضا حیدری نوری مدیر بورس انرژی عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک ملت محمود حاجی هاشمی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
9 کارگزاری ایساتیس پویا مریم شکاری خادملو معامله گر انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه آموزش و مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو علیرضا حسین پور مدیرعامل رئیس کارگروه
2 شرکت فن آپ عطا شاکری رییس تحلیل کسب و کار عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد محمدهادی صحت پور سرپرست تحقیق و توصعه عضو کارگروه
4 تامین سرمایه دماوند امیرعلی عباس زاده اصل کارشناس مسئول سرمایه گذاری عضو کارگروه
5 کارگزاری آگاه علی سمایی مدیر تحلیل عضو کارگروه
6 کارگزاری صبا تامین شاهین احمدی مدیر سرمایه گذاری عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک ملت ویدا جناب مهابادی مدیر آموزش عضو کارگروه

 

کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی

ردیف نام نهاد مالی نام و نام خانودگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آگاه محمدرضا سرمدی مدیر ابزار نوین کالا و مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه رئیس کارگروه
2 کارگزاری بانک ملی محمدرضا اسلامی دهمیانی معامله گر مشتقه عضو کارگروه
3 کارگزاری نماد شاهدان الهه موسویان مدیر معاملات کالا عضو کارگروه
4 کارگزاری مفید مهدی آزاد رئیس معاملات آتی کارگزاری مفید عضو کارگروه
5 کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران پویان علی عباس زاده مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری مدبر آسیا حسن رضائی پور مدیر عامل کارگزاری مدبر آسیا عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک سپه بهنوش خانی حامد معامله گر انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد سمت در کارگروه
1 سبدگردان سهم آشنا احسان جنگجوی مدیرعامل رئیس کارگروه
2 کارگزاری توسعه معاملات کیان امیر وفائی مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد مهنوش کریم عضو هیئت مدیره و مدیر عملیات عضو کارگروه
4 عضو هیئت مدیره و مدیر عملیات رسول رحیم‌نیا مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدها عضو کارگروه
5 سبدگردان ایساتیس پویا کیش مهدیه دشتی رحمت آبادی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
6 کارگزاری بانک دی بابک زمانی مدیر مالی صندوق‌ها عضو کارگروه
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا محمدرضا خانی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه

 

کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 مدیر شرکت سرمایه گذاری پویا میثم مقدم مدیرسرمایه‌گذاری رئیس کارگروه
2 کارگزاری آبان علی گشاده فکر عضو هیئت مدیره وقائم مقام مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری خاورمیانه داریوش روزبهانه رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 سبدگردانی کاریزما امین فرخی کارشناس ارشد ابزار مشتقه عضو کارگروه
5 کارگزاری حافظ محمود درافشان مدیر معاملات مشتقه عضو کارگروه
6 کارگزاری تمدن مرتضی باقری مدیر سرمایه‌گذاری جایگزین عضو کارگروه
7 سرمایه گذاری ملی ایران زهرا بردباری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
8 کارگزاری توسعه فردا محمدرضا طوسی مدیر امور بورس‌ها عضو کارگروه
9 سبدگردان آسمان امید فرمان آرا مدیر سبد عضو کارگروه
10 تامین سرمایه نوین عطا اله تقی زاده پردازش اطلاعات مالی عضو کارگروه
11 صندوق توسعه بازار سرمایه محمد حسین صدرایی رئیس هیئت مدیره و مدیر صندوق عضو کارگروه

 

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری صبا تأمین قادر معصومی خانقاه عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 کارگزاری ساوآفرین مهدی خیره دست مدیرعامل عضو کارگروه
3 بازارگردانی‌های تمدن روح اله نجفی مشاور مدیرعامل عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک ملی  محمد امین کشاورز مدیر توسعه و تحول عضو کارگروه
5 کارگزاری توسعه فردا آمنه پاکپور مدیر پذیرش عضو کارگروه
6 کارگزاری اقتصاد بیدار سحر حجتی پور لنگرودی مسئول نظارت وکنترل داخلی عضو کارگروه
7 ................ مهسا میری فعال بازار سرمایه عضو کارگروه

 

کمیته تدوین شرح شغل شرکت های کارگزاری

ردیف  نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری بورس بیمه ایران نادر خلیفه مدیر منابع انسانی عضو کمیته
2 کارگزاری مبین سرمایه محمدرضا شهباز مرادی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
3 کارگزاری اقتصاد بیدار علیرضا آگاهی نجف آبادی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
4 کارگزاری فارابی شهداد شعبانی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
5 .................. لیلا سحرخیز لاهیجانی مشاوره منابع انسانی بازار سرمایه عضو کمیته
6 کارگزاری فیروزه آسیا یاسر قربانی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
7 کارگزاری  سی‌ولکس سمانه ملک مدیر منابع انسانی عضو کمیته