کارگروه ها و کمیته ها

کارگروه ها و کمیته های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (سال 1402)

کارگروه امورمعاملات و پس ازمعاملات سهام

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری اقتصاد بیدار روزبه شریعتی مدیر معاملات اوراق بهادار رییس کارگروه
2 کارگزاری بانک کار آفرین  پگاه رحمانی مدیر معاملات اوراق بهادار عضو کارگروه
3 کارگزاری حافظ الهام چاوشی مدیر پذیرش و امور مشتریان  عضو کارگروه
4 کارگزاری مفید رحیم صادقی دمنه مدیر معاملات اوراق بهادار  عضو کارگروه
5 کارگزاری سهم آشنا میثم ابوالقاسمی مدیر عملیات  عضو کارگروه
6 کارگزاری ستاره جنوب جلال الدین دلاوری پور مدیرم عاملات عضو کارگروه 
7 کارگزاری صبا تامین احسان کلهران معاون عملیات بازار عضو کارگروه 
8 کارگزاری توسعه فردا محمدرضا طوسی قائم مقام عضو کارگروه 
9 کارگزاری ایساتیس پویا مصطفی اکبریان قائم مقام عضو کارگروه 

 

کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آتیه حمیدرضا دانش کاظمی مدیرعامل رئیس کارگروه
2 کارگزاری بورسیران اکبر حامدی میخوش مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری هوشمند رابین حسن رضائی پور مدیرعامل عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک پاسارگاد سید محمدرضا امامی مدیرعامل عضو کارگروه
5 کارگزاری سهم آشنا ناصر کشاورز مدیر عامل عضو کارگروه
6 کارگزاری اردیبشهت ایرانیان عبدالله رجبی مدیرعامل عضو کارگروه
7 کارگزاری آرمون بورس صادق قاسمی مدیرعامل عضو کارگروه
8 کارگزاری مفید محمد مهدی سیف اللهی نائب رئیس هیت مدیره عضو کارگروه
9 کارگزاری آگاه مهدی کودرزی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آگاه حسین احمدی مدیر ریسک رییس کارگروه
2 کارگزاری  بانک سپه شیدا منیعی مدیرمالی عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد حاجعلی صلاحی نژاد رئیس هیئت مدیره و معاون مالی اداری عضو کارگروه
4 کارگزاری نهایت نگر مهدی مقدسی معاونت مالی و اداری عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک شهر سید حمید سید جراحی مدیر امور مالی و اداری عضو کارگروه
6 کارگزاری بانک سامان سید پوریا خاموشی مدیر مالی و اداری عضو کارگروه
7 کارگزاری آبان ندا جولائی مدیر مالی  عضو کارگروه
8 کارگزاری آتیه علیرضا ملک شاد مدیر مالی عضو کارگروه
9 کارگزاری  مفید هادی دلیریان مدیر مالی عضو کارگروه

 

کارگروه فناوری اطلاعات

ردیف نها مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری دنیای خبره علی وفای زنجانی مدیرعامل و هیئت مدیره رویس کارگروه
2 کارگزاری بانک آینده احمد سکاکی رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه بازار عضو کارگروه
3 تامین سرمایه خلیج فارس یونس میری مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
4 کارگزاری آگاه میثاق احمدی معاونت فناوری اطلاعات عضو کارگروه
5 رایان هم افزا حجت الله فرهنگیان مدیرعامل عضو کارگروه
6 کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان جواد قدیری زهرانی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
7 کارگزاری دنیای نوین محمد کریمی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک کشاورزی بابک سیفی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
9 کارگزاری صبا تامین شهاب یاری مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه

 

کارگروه امور معاملات بورس انرژی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری پارس ایده بنیان کریم  گلزاری کریمی معاونت انرژی  رئیس کارگروه
2 کارگزاری تامین سرمایه تمدن جعفر پاشائی سرپرست معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری بانک تجارت سید نعیم میری مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
4 کارگزاری خبرگان فرزاد زمانی مدیر معاملات  انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا لیلا محمدی مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری ایساتیس پویا مریم شکاری مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه
7 کارگزاری اقتصاد بیدار امیررضا حیدری نوری مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری حافظ محمدحسین پورعسکری معاون برنامه ریزی،توسعه و تحقیق بازار رئیس کارگروه
2 شرکت تامین سرمایه امید خدیجه رحمتی مشاور مدیرعامل عضو کارگروه
3 مشاور سرمایه گذاری ترنج سیاوش غفاری کارشناس ارشد و پژوهش گر اقتصاد کلان عضو کارگروه
4 کارگزاری پویان مهدی خلیلی نائب رئیس هیئت مدیره  عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک صادرات شهرزاد ذنوبی مدیر تحقیق و توسعه بازار عضو کارگروه
6 کارگزاری آینده نگر خوارزمی عطاالله طالعی زاده مدیرعامل عضو کارگروه
7 کارگزاری اینده نگر عطالله طالعی زاده مدیرعامل عضو کارگروه
8 کارگزاری باهنر فرهاد گل‌دوست مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
9 کارگزاری کارآمد ناهید دانای گوش مدیر توسعه و کسب و کار عضو کارگروه

 

کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد سمت در کارگروه
1 سبدگردان کاریزما محمدرضا خانی معصوم آباد علیا عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا نفیسه تیموری مدیر صندوق بازارگردانی عضو کارگروه
3 سبدگردان اندیشه صبا سیدعلی خسروشاهی سرپرست عضو کارگروه
4 سبدگردان سهم آشنا محمدجواد  کشاورز مدیر صندوق بازارگردانی عضو کارگروه
5 کارگزاری فارابی سمانه شیرازی فر معامله گر عضو کارگروه
6 کارگزاری سرمایه و دانش امین صابونچی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
7 سبدگردان مهرگان علیرضا اسدی کرم عضو هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری مبین سرمایه هدی توانایی نماینده مدیرعامل رئیس کارگروه
2 کارگزاری آبان محمد باقرپور مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
3 کارگزاری تامین سرمایه تمدن مهسا خوارزمی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
4 کارگزاری نماد شاهدان شادان کاظمی مدیر نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
5 کارگزاری پارسیان آسیه  مشاهری فرد رئیس حسابرس داخلی عضو کارگروه
6 کارگزاری فارابی فاطمه رازقی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
7 کارگزاری آرمون بورس رعنا خدادادی مسئول مبارزه با پولشویی عضو کارگروه
8 کارگزاری سرمایه و دانش زهره دانایی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک انصار علی قشلاقی مسئول نظارت و کنترل داخلی   عضو کارگروه

 

کارگروه روابط عمومی و رسانه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری نماد شاهدان ابراهیم حق شناس مدیر روابط عمومی و تبلیغات رئیس کارگروه
2 کارگزاری بانک پاسارگاد فاطمه تیموری مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
3 سبدگردان آسمان سمانه حق شناس معاون توسعه کسب و کار عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک تجارت مهشید امیر احمدی مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا سجاد بصارتی مدیر توسعه بازار عضو کارگروه
6 کارگزاری آتی ساز بازار کاویان عبداللهی مدیر توسعه بازار عضو کارگروه
7 کارگزاری هوشمند رابین لیلا طاهری فردوئی مدیر منابع انسانی و روابط عمومی عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک صنعت و معدن سوگل حاتمی مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک آینده غزاله حبیبی کارشناس امکانات و پشتیبانی عضو کارگروه

 

کارگروه منابع انسانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری فارابی شهداد شعبانی مشاور منابع انسانی رئیس کارگروه
2 کارگزاری بورس بیمه ایران شهروز وثوقی معاون مالی و منابع انسانی عضو کارگروه
3 کارگزاری سهم آذین نادر خلیفه مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
4 کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه کاوه تیمورنژاد مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
5 کارگزاری صبا تامین حمید باقری مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
6 کارگزاری مبین سرمایه محمدرضا شهبازمرادی مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک پاسارگاد علی آقامیری مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک خاورمیانه مریم حسین نژاد مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
9 فعال بازار سرمایه لیلا سحرخیز فعال بازار سرمایه عضو کارگروه

 

کارگروه حقوقی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری صبا جهاد علیرضا مرادی مدیر عامل  رئیس کارگروه
2 سبدگردان نیکان فردین آقا بزرگی مدیر عامل عضو کارگروه
3 کارگزاری دنیای نوین ژینوس قهرمانی نائب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک کار آفرین علیرضا فهیمی مدیرعامل  عضو کارگروه
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار قادر معصومی خانقاه رئیس هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاری عضو کارگروه
6 شرکت مشاور سرمایه گذاری  کیان المیرا نجف تومرایی عضو  هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه راهبری آموزش

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مسلم نیلچی معاونت آموزش رئیس کارگروه
2 بانک سینا حامد بختیاری مدیریت ارتباط با مشتری عضو کارگروه
3 کارگزاری بانک سپه شاهین احمدی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
4 گروه صنعتی پترو فلات پارس مصطفی محبی مجد مدیر سرمایه گزاری عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک رفاه علی صادقین  عضو کمیته سیاست گذاری و مدیریت سرمایه گذاری عضو کارگروه
6 شرکت بورس تهران مجتبی رستمی نوروز آباد مدیر آمار و تحلیل داده عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک سامان روح الله فرهادی مدیر بورس کالا عضو کارگروه
8 فعال بازار سرمایه جلال دهنوی فعال بازار انرژی عضو کارگروه
9 کارگزاری مهرآفرین علی بهشتی روی مدیر عامل عضو کارگروه

 

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری مبین سرمایه علی لقمانی رحمانی مدیرمشتقه رئیس کارگروه
2 کارگزاری کارآمد آدنا طروسیان مدیر مشتقه عضو کارگروه
3 کارگزاری آرمون بورس بهنام عظیم وند مدیر مشتقه عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک آینده فرنوش دوات گرزاده سرپرست مشتقه عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا کیارش فاضل مدیرمشتقه عضو کارگروه
6 کارگزاری پویان حسین پارسائیان کارشناس ارشد تحلیل عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک شهر محمود درافشان معاونت کالا انرژی و مشتقه عضو کارگروه
8 کارگزاری حافظ بهروز زارعی مدیر مشتقه عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک سپه بهنوش خانی حامد معامله گر انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری ایساتیس پویا مهدی حاج غلام سریزدی رئیس هیئت مدیره  رئیس کارگروه
2 کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو ایرج فرجی مدیر بورس کلا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری اعتبار تابان مسعود شریفی مدیر کالا عضو کارگروه
4 کارگزاری فارابی امیر اسدی عراقی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری کاریزما محمودرضا رئیس پور عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری ایمن بورس هاشم باروتی مدیر بورس کالا عضو کارگروه
7 کارگزاری راهین میثم باقری عضو هیئت مدیره و مدیرکالا و انرژی عضو کارگروه
8 کارگزاری رضوی سیدمحمد امین گل گر مدیر بورس کالا عضو کارگروه
9 کارگزاری آرمون بورس حبیب موسوی عضو هیئت مدیره و مدیر کالا عضو کارگروه