کارگروه ها و کمیته ها

کارگروه ها و کمیته های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (سال 1402)

کارگروه امورمعاملات و پس ازمعاملات سهام

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری اقتصاد بیدار روزبه شریعتی مدیر معاملات اوراق بهادار رییس کارگروه
2 کارگزاری بانک کار آفرین  پگاه رحمانی مدیر معاملات اوراق بهادار عضو کارگروه
3 کارگزاری حافظ الهام چاوشی مدیر پذیرش و امور مشتریان  عضو کارگروه
4 کارگزاری مفید رحیم صادقی دمنه مدیر معاملات اوراق بهادار  عضو کارگروه
5 کارگزاری سهم آشنا میثم ابوالقاسمی مدیر عملیات  عضو کارگروه
6 کارگزاری ستاره جنوب جلال الدین دلاوری پور مدیرم عاملات عضو کارگروه 
7 کارگزاری رضوی امحمدعلی محسنی مدیر معاملات عضو کارگروه 
8 کارگزاری توسعه فردا محمدرضا طوسی قائم مقام عضو کارگروه 
9 کارگزاری ایساتیس پویا مصطفی اکبریان قائم مقام عضو کارگروه 

 

کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آتیه حمیدرضا دانش کاظمی مدیرعامل رئیس کارگروه
2 کارگزاری بورسیران اکبر حامدی میخوش مدیرعامل عضو کارگروه
3 کارگزاری سهم آشنا
حسن رضائی پور مدیرعامل عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک پاسارگاد سید محمدرضا امامی مدیرعامل عضو کارگروه
5 کارگزاری کاریزما محمد عابد مدیر عامل عضو کارگروه
6 کارگزاری صبا تامین محمدحسن حبیبی مدیرعامل عضو کارگروه
7 کارگزاری آرمون بورس صادق قاسمی مدیرعامل عضو کارگروه
8 کارگزاری مفید محمد مهدی سیف اللهی نائب رئیس هیت مدیره عضو کارگروه
9 کارگزاری آگاه مهدی گودرزی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری آگاه حسین احمدی مدیر ریسک رییس کارگروه
2 کارگزاری  بانک سپه شیدا منیعی مدیرمالی عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد حاجعلی صلاحی نژاد رئیس هیئت مدیره و معاون مالی اداری عضو کارگروه
4 کارگزاری نهایت نگر مهدی مقدسی معاونت مالی و اداری عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک شهر سید حمید سید جراحی مدیر امور مالی و اداری عضو کارگروه
6 کارگزاری بانک سامان سید پوریا خاموشی مدیر مالی و اداری عضو کارگروه
7 کارگزاری آبان ندا جولائی مدیر مالی  عضو کارگروه
8 کارگزاری آتیه علیرضا ملک شاد مدیر مالی عضو کارگروه
9 کارگزاری  مفید هادی دلیریان مدیر مالی عضو کارگروه

 

کارگروه فناوری اطلاعات

ردیف نها مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری دنیای خبره علی وفای زنجانی مدیرعامل و هیئت مدیره رویس کارگروه
2 کارگزاری بانک آینده احمد سکاکی رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه بازار عضو کارگروه
3 تامین سرمایه خلیج فارس یونس میری مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
4 کارگزاری آگاه میثاق احمدی معاونت فناوری اطلاعات عضو کارگروه
5 رایان هم افزا حجت الله فرهنگیان مدیرعامل عضو کارگروه
6 کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان جواد قدیری زهرانی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
7 کارگزاری دنیای نوین محمد کریمی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک کشاورزی بابک سیفی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
9 کارگزاری صبا تامین شهاب یاری مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه

 

کارگروه امور معاملات بورس انرژی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت درنهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری پارس ایده بنیان کریم  گلزاری کریمی معاونت انرژی  رئیس کارگروه
2 کارگزاری تامین سرمایه تمدن جعفر پاشائی سرپرست معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری بانک تجارت سید نعیم میری مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
4 کارگزاری خبرگان فرزاد زمانی مدیر معاملات  انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا لیلا محمدی مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری ایساتیس پویا مریم شکاری مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه
7 کارگزاری اقتصاد بیدار امیررضا حیدری نوری مدیر معاملات انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری حافظ محمدحسین پورعسکری معاون برنامه ریزی،توسعه و تحقیق بازار رئیس کارگروه
2 شرکت تامین سرمایه امید خدیجه رحمتی مشاور مدیرعامل عضو کارگروه
3 مشاور سرمایه گذاری ترنج سیاوش غفاری کارشناس ارشد و پژوهش گر اقتصاد کلان عضو کارگروه
4 کارگزاری پویان مهدی خلیلی نائب رئیس هیئت مدیره  عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک صادرات شهرزاد ذنوبی مدیر تحقیق و توسعه بازار عضو کارگروه
6 کارگزاری آینده نگر خوارزمی عطاالله طالعی زاده مدیرعامل عضو کارگروه
7 کارگزاری اینده نگر عطالله طالعی زاده مدیرعامل عضو کارگروه
8 کارگزاری باهنر فرهاد گل‌دوست مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
9 کارگزاری کارآمد ناهید دانای گوش مدیر توسعه و کسب و کار عضو کارگروه

 

کارگروه صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد سمت در کارگروه
1 سبدگردان کاریزما محمدرضا خانی معصوم آباد علیا عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا نفیسه تیموری مدیر صندوق بازارگردانی عضو کارگروه
3 سبدگردان اندیشه صبا سیدعلی خسروشاهی سرپرست عضو کارگروه
4 سبدگردان سهم آشنا محمدجواد  کشاورز مدیر صندوق بازارگردانی عضو کارگروه
5 کارگزاری فارابی سمانه شیرازی فر معامله گر عضو کارگروه
6 کارگزاری سرمایه و دانش امین صابونچی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
7 سبدگردان مهرگان علیرضا اسدی کرم عضو هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری مبین سرمایه هدی توانایی نماینده مدیرعامل رئیس کارگروه
2 کارگزاری آبان محمد باقرپور مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
3 کارگزاری تامین سرمایه تمدن مهسا خوارزمی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
4 کارگزاری نماد شاهدان شادان کاظمی مدیر نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
5 کارگزاری پارسیان آسیه  مشاهری فرد رئیس حسابرس داخلی عضو کارگروه
6 کارگزاری فارابی فاطمه رازقی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
7 کارگزاری آرمون بورس رعنا خدادادی مسئول مبارزه با پولشویی عضو کارگروه
8 کارگزاری سرمایه و دانش زهره دانایی مسئول نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک انصار علی قشلاقی مسئول نظارت و کنترل داخلی   عضو کارگروه

 

کارگروه روابط عمومی و رسانه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری نماد شاهدان ابراهیم حق شناس مدیر روابط عمومی و تبلیغات رئیس کارگروه
2 کارگزاری بانک پاسارگاد فاطمه تیموری مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
3 سبدگردان آسمان سمانه حق شناس معاون توسعه کسب و کار عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک تجارت مهشید امیر احمدی مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا سجاد بصارتی مدیر توسعه بازار عضو کارگروه
6 کارگزاری آتی ساز بازار کاویان عبداللهی مدیر توسعه بازار عضو کارگروه
7 کارگزاری هوشمند رابین لیلا طاهری فردوئی مدیر منابع انسانی و روابط عمومی عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک صنعت و معدن سوگل حاتمی مدیر روابط عمومی عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک آینده غزاله حبیبی کارشناس امکانات و پشتیبانی عضو کارگروه

 

کارگروه منابع انسانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری فارابی شهداد شعبانی مشاور منابع انسانی رئیس کارگروه
2 کارگزاری بورس بیمه ایران شهروز وثوقی معاون مالی و منابع انسانی عضو کارگروه
3 کارگزاری سهم آذین نادر خلیفه مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
4 کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه کاوه تیمورنژاد مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
5 کارگزاری صبا تامین حمید باقری مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
6 کارگزاری مبین سرمایه محمدرضا شهبازمرادی مدیر منابع انسانی عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک پاسارگاد علی آقامیری مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
8 کارگزاری بانک خاورمیانه مریم حسین نژاد مدیر اداری و منابع انسانی عضو کارگروه
9 فعال بازار سرمایه لیلا سحرخیز فعال بازار سرمایه عضو کارگروه

 

کارگروه حقوقی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری صبا جهاد علیرضا مرادی مدیر عامل  رئیس کارگروه
2 سبدگردان نیکان فردین آقا بزرگی مدیر عامل عضو کارگروه
3 کارگزاری دنیای نوین ژینوس قهرمانی نائب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک کار آفرین علیرضا فهیمی مدیرعامل  عضو کارگروه
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار قادر معصومی خانقاه رئیس هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاری عضو کارگروه
6 شرکت مشاور سرمایه گذاری  کیان المیرا نجف تومرایی عضو  هیئت مدیره عضو کارگروه

 

کارگروه راهبری آموزش

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مسلم نیلچی معاونت آموزش رئیس کارگروه
2 بانک سینا حامد بختیاری مدیریت ارتباط با مشتری عضو کارگروه
3 کارگزاری بانک سپه شاهین احمدی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
4 گروه صنعتی پترو فلات پارس مصطفی محبی مجد مدیر سرمایه گزاری عضو کارگروه
5 کارگزاری بانک رفاه علی صادقین  عضو کمیته سیاست گذاری و مدیریت سرمایه گذاری عضو کارگروه
6 شرکت بورس تهران مجتبی رستمی نوروز آباد مدیر آمار و تحلیل داده عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک سامان روح الله فرهادی مدیر بورس کالا عضو کارگروه
8 فعال بازار سرمایه جلال دهنوی فعال بازار انرژی عضو کارگروه
9 کارگزاری مهرآفرین علی بهشتی روی مدیر عامل عضو کارگروه

 

کارگروه ابزار مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری مبین سرمایه علی لقمانی رحمانی مدیرمشتقه رئیس کارگروه
2 کارگزاری کارآمد آدنا طروسیان مدیر مشتقه عضو کارگروه
3 کارگزاری آرمون بورس بهنام عظیم وند مدیر مشتقه عضو کارگروه
4 کارگزاری بانک آینده فرنوش دوات گرزاده سرپرست مشتقه عضو کارگروه
5 کارگزاری فیروزه آسیا کیارش فاضل مدیرمشتقه عضو کارگروه
6 کارگزاری پویان حسین پارسائیان کارشناس ارشد تحلیل عضو کارگروه
7 کارگزاری بانک شهر محمود درافشان معاونت کالا انرژی و مشتقه عضو کارگروه
8 کارگزاری حافظ بهروز زارعی مدیر مشتقه عضو کارگروه
9 کارگزاری بانک سپه بهنوش خانی حامد معامله گر انرژی عضو کارگروه

 

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا و ابزار مشتقه کالایی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کارگزاری ایساتیس پویا مهدی حاج غلام سریزدی رئیس هیئت مدیره  رئیس کارگروه
2

کارگزاری نهایت نگر

احمد بیات مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
3 کارگزاری اعتبار تابان مسعود شریفی خطیر مدیر کالا عضو کارگروه
4 کارگزاری فارابی امیر اسدی عراق مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
5 کارگزاری کاریزما محمودرضا رئیس پور عضو هیئت مدیره و مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
6 کارگزاری ایمن بورس هاشم باروتی مدیر معاملات کالا عضو کارگروه
7 کارگزاری راهین میثم باقری عضو هیئت مدیره و مدیرکالا و انرژی عضو کارگروه
8 کارگزاری صبا تامین علی قاسمی مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
9 کارگزاری بورس بیمه ایران محمود حاجی هاشمی مدیر معاملات کالا عصو کارگروه
10 کارگزاری بانک مسکن عبدالله عراز پور مدیر معاملات کالا عضو کارگروه
11 کارگزاری آرمون بورس حبیب موسوی عضو هیئت مدیره و مدیر کالا عضو کارگروه