021-84087

کارگروه ها و کمیته ها

کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوبه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (سال 1400)

کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 صبا جهاد علیرضا مرادی مدیرعامل رئیس کارگروه
2 آرمون بورس صادق قاسمی مدیرعامل عضو کارگروه
3 فارابی فرزاد میدانی مدیر معاملات و عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
4 مهرآفرین نرگس توانایی مدیر معاملات عضو کارگروه
5 امین آوید غلامرضا گل گر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
6 مفید رحیم صادقی دمنه سرپرست معاملات عضو کارگروه
7 آگاه ارشاد آخوند دزفولی مدیرعملیات شعب و مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
8 ستاره جنوب فرشید شیروانی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
9 نماد شاهدان علی جمالی مدیرعامل عضو کارگروه

کارگروه امور معاملات و پایاپای کالا

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 بانک مسکن میثم باقری کوپائی عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 باهنر فاطمه زمانیان مدیرکالایی عضو کارگروه
3 شهر سعید علوی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
4 ایساتیس پویا رسول علی محمدی معامله گر عضو کارگروه
5 امین آوید رضا کاهه مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
6 نهایت نگر احمد بیات مدیر کالایی عضو کارگروه
7 آبان ابوبکر عرازپور مدیر بورس کالا عضو کارگروه
8 مبین سرمایه ایرج فرجی مدیرکالایی عضو کارگروه
9 اقتصاد بیدار سیما کیانی مدیر کالا عضو کارگروه

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 شرکت نام و نام خانوادگی سمت سمت در کارگروه
2 فارابی رحمان بابازاده مدیرعامل رئیس کارگروه
3 تامین سرمایه نوین علیرضا حیدرزاده رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 مفید محمد مهدی سیف اللهی مدیر فناوری اطلاعات و قائم مقام مدیرعامل عضو کارگروه
5 آگاه محمدرضا سرافراز مدیرعامل عضو کارگروه
6 آتیه حمیدرضا دانش کاظمی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
7 سبدگردان البرز عظیم ثابت مدیرعامل عضو کارگروه
8 نهایت نگر فرهاد عبداله زاده رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
9 _____ حسین صالحی فعال بازار سرمایه عضو کارگروه
10 آرمان تدبیر نقش جهان بهادر شمس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو کارگروه

کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 آگاه حسین احمدی مدیریت ریسک رئیس کارگروه
2 بورس بیمه ایران میلاد قاسمی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
3 صبا جهاد حاجعلی صلاحی نژاد معاون مالی و اداری و رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 نهایت نگر مهدی مقدسی مدیر مالی عضو کارگروه
5 شهر حمید سید جراحی مدیر امور مالی و اداری عضو کارگروه
6 پارسیان پوریا خاموشی مدیر مالی و اداری عضو کارگروه
7 توانا سعید اسمعیلی مدیر مالی و اداری و نائب رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
8 آتیه علیرضا ملک شاد مدیر امور مالی عضو کارگروه
9 بورس ابراز علیرضا رجبی مدیر  مالی عضو کارگروه

کارگروه فناوری اطلاعات

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 مهرآفرین احمد سحرخیز قائم مقام مدیرعامل رئیس کارگروه
2 دنیای خبره علی وفائی زنجانی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
3 دانایان احمد سکاکی مدیر امور مشتریان عضو کارگروه
4 فارابی احسان طباطبائی مدیر معاملات آنلاین عضو کارگروه
5 آگاه میثاق احمدی مدیر فناوری اطلاعات عضو کارگروه
6 مفید رامین حیدرزاده آذر مدیر اصلاح عملیات عضو کارگروه
7 پارسیان مسعود سجادی مدیر آنلاین عضو کارگروه

کارگروه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 توسعه معاملات کیان فرهنگ قراگوزلو عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 بانک مسکن هادی ابطحی مدیر اجرائی صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
3 بازارگردانی سپهر بازار سرمایه پریسا سادات طباطبائیان مدیر نظارت بر سبدها و صندوق‌ها عضو کارگروه
4 سبدگردان سهم آشنا سهراب حسین زاده مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدها عضو کارگروه
5 آگاه مهدی گودرزی عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
6 آبان بابک حقیقی مهمانداری رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
7 کارگزاری پارسیان یاسر حمزه‌نژادی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه

کارگروه امور بورس انرژی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 مفید علیرضا سرابی نوبخت مدیر بورس انرژی رئیس کارگروه
2 سرمایه و دانش مهدی مهدوی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
3 پارس ایده بنیان کریم  گلزاری کریمی معاونت کالا و انرژی عضو کارگروه
4 بانک مسکن حسین کرمی شنستقي معامله گر کالا و انرژی عضو کارگروه
5 سهم آشنا محمدرضا اسلامی مدیر بورس کالا و انرژی عضو کارگروه
6 فارابی سولماز شرکتی معامله‌گر انرژی عضو کارگروه
7 اقتصاد بیدار امیررضا حیدری نوری مدیر بورس انرژی عضو کارگروه
8 بانک ملت محمود حاجی هاشمی مدیر کالا و انرژی عضو کارگروه
9 ایساتیس پویا مریم شکاری خادملو معامله گر انرژی عضو کارگروه

کارگروه آموزش و مطالعات تطبیقی بازار سرمایه

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 کانون محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیرکل رئیس کارگروه
2 صبا تأمین وحید حسن پور دبیر مدیرعامل عضو کارگروه
3 بانک انصار میثم آهوان مدیر تحلیل و سرمایه گذاری عضو کارگروه
4 فارابی عطا شاکری سرپرست مشاور سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
5 بانک سپه مهدی مظفرنیا مدیر تحلیل و پذیرش شرکتی عضو کارگروه
6 اقتصاد بیدار لیلا علیزاده رهبر مدیر آموزش عضو کارگروه
7 پیشرو علیرضا حسین پور مدیر عامل عضو کارگروه

کارگروه ابزارهای نوین مالی کالایی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 آگاه محمدرضا سرمدی مدیر ابزار نوین کالا و مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه رئیس کارگروه
2 بانک ملی محمدرضا اسلامی دهمیانی معامله گر مشتقه عضو کارگروه
3 نماد شاهدان الهه موسویان مدیر معاملات کالا عضو کارگروه
4 مفید مهدی آزاد رئیس معاملات آتی کارگزاری مفید عضو کارگروه
5 سرمایه گذاری ملی ایران پویان علی عباس زاده مدیر معاملات کالا و انرژی عضو کارگروه
6 مدبر آسیا حسن رضائی پور مدیر عامل کارگزاری مدبر آسیا عضو کارگروه
7 بانک سپه بهنوش خانی حامد معامله گر انرژی عضو کارگروه

کارگروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 سبدگردان سهم آشنا احسان جنگجوی مدیرعامل رئیس کارگروه
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا محمدرضا خانی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
3 کارگزاری صبا جهاد مهنوش کریم عضو هیئت مدیره و مدیر عملیات عضو کارگروه
4 بازارگردانی ملت رسول رحیم‌نیا مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدها عضو کارگروه
5 سبدگردان ایساتیس پویا کیش مهدیه دشتی رحمت آبادی مدیر سرمایه‌گذاری عضو کارگروه
6 بانک دی بابک زمانی مدیر مالی صندوق‌ها عضو کارگروه
7 بازارگردانی کوشا الگوریتم امیر وفائی نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام عضو کارگروه

کارگروه ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 نهایت نگر میثم مقدم مدیر سرمایه‌گذاری رئیس کارگروه
2 آبان علی گشاده فکر عضو هیئت مدیره  و  قائم مقام مدیرعامل عضو کارگروه
3 خاورمیانه داریوش روزبهانه رئیس هیئت مدیره عضو کارگروه
4 بورس بیمه ایران تقی روح مدیر نظارت و کنترل داخلی عضو کارگروه
5 حافظ محمود درافشان مدیر معاملات مشتقه عضو کارگروه
6 تمدن مرتضی باقری مدیر سرمایه‌گذاری جایگزین عضو کارگروه
7 سرمایه گذاری ملی ایران زهرا بردباری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عضو کارگروه
8 توسعه فردا محمدرضا طوسی مدیر امور بورس‌ها عضو کارگروه
9 سبدگردان آسمان امید فرمان آرا مدیر سبد عضو کارگروه
10 تامین سرمایه نوین عطا اله تقی زاده پردازش اطلاعات مالی عضو کارگروه
11 صندوق توسعه بازار سرمایه محمد حسین صدرایی رئیس هیئت مدیره و مدیر صندوق عضو کارگروه

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کارگروه
1 صبا تأمین قادر معصومی خانقاه عضو هیئت مدیره رئیس کارگروه
2 ساوآفرین مهدی خیره دست مدیرعامل عضو کارگروه
3 بازارگردانی‌های تمدن روح اله نجفی مشاور مدیرعامل عضو کارگروه
4 بانک ملی ایران محمد امین کشاورز مدیر توسعه و تحول عضو کارگروه
5 آرمون بورس مهسا میری مدیر حسابرسی داخلی (نظارت و کنترل داخلی) عضو کارگروه
6 توسعه فردا آمنه پاکپور مدیر پذیرش عضو کارگروه
7 اقتصاد بیدار سحر حجتی پور لنگرودی مسئول نظارت  و کنترل  داخلی عضو کارگروه

کمیته تدوین شرح شغل شرکت‌های کارگزاری

ردیف نهاد مالی نام و نام خانوادگی سمت در نهاد مالی سمت در کمیته
1 بورس بیمه ایران نادر خلیفه مدیر منابع انسانی عضو کمیته
2 مبین سرمایه محمدرضا شهباز مرادی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
3 اقتصاد بیدار علیرضا آگاهی نجف آبادی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
4 فارابی شهداد شعبانی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
5 بانک سپه لیلا سحرخیز لاهیجانی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
6 بانک مسکن رها فرهادی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
7 سی‌ولکس سمانه ملک مدیر بورس انرژی عضو کمیته