هیئت مدیره

 

 

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سپه

رئیس هیئت مدیره
کارگزاری بانک سپه

اردشیر مردان پور پینوندی

کارگزاری بانک سپه

ایساتیس پویا

ایساتیس پویا

عضو هیئت مدیره
ایساتیس پویا

مهدی حاجی غلام سریزدی

ایساتیس پویا

کارگزاری آرمون بورس

کارگزاری آرمون بورس

عضو هیئت مدیره
کارگزاری آرمون بورس

صادق قاسمی

کارگزاری آرمون بورس

کارگزاری فیروزه آسیا

کارگزاری فیروزه آسیا

نایب رئیس هیئت مدیره
کارگزاری فیروزه آسیا

جواد حسنی نویسی

کارگزاری فیروزه آسیا

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری صبا تامین

عضو هیئت مدیره
کارگزاری صبا تامین

محمدحسن حبیبی

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری حافظ

کارگزاری حافظ

عضو هیئت مدیره
کارگزاری حافظ

محمد صادق احمدیان طاهری

کارگزاری حافظ

کارگزاری بانک دی

کارگزاری بانک دی

عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک دی

مصطفی بختیاری

کارگزاری بانک دی