تماس با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 
شماره تلفن : 84087-021
 
صندوق پستی: 1511714511
 
نمابر دبیر‌خانه : 02188705779
 
آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
 
ایمیل: info@seba.ir
 
 

دفتر دبیرکل

 
نام سمت داخلی ایمیل
محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیرکل   dehghani@seba.ir
الهه شمشکی مسئول دفتر دبیرکل 803 shemshaki@seba.ir
سمانه همتی مسئول دبیرخانه 806 hemati@seba.ir

 

 

واحد روابط عمومی

 
نام سمت داخلی ایمیل
لیلی شهیر مدیر روابط عمومی   shahir@seba.ir
محمد رستگار مقدم کارشناس روابط عمومی 701 m.rastegar@seba.ir

 

واحد آموزش

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
مسلم نیلچی مدیر آموزش   nilchi@seba.ir
فهیمه شفیع پور کارشناس مسئول آموزش 202 shafiepour@seba.ir
سعید معین کارشناس آموزش 203 moein@seba.ir
سارا پروین کارشناس آموزش 206 parvin@seba.ir
محمد صدیق مختارپور کارشناس آموزش 207 mokhtarpour@seba.ir

 

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
هدی توانایی مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا   tavanayi@seba.ir
محدثه سعیدی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 301 saeidi@seba.ir
نسیم صدر موسوی کارشناس مسئول امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 302 mousavi@seba.ir
پویا موسوی اربطی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 304 p.mousavi@seba.ir
بهرام ابراهیمی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 305 ebrahimi@seba.ir
معصومه رنج خواه کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 306 ranjkhah@seba.ir

 

واحد امور حقوقی

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
ارشیاناز حیدریان مدیر امور حقوقی   heidarian@seba.ir
پریوش رهبر سالم کارشناس حقوقی 401 rahbar.seba@gmail.com
زهره خشنود دبیر کمیته سازش 403 khoshnoud@seba.ir
فرزانه بالازاده کارشناس کمیته سازش 404 balazadeh@seba.ir
  ایمیل کمیته سازش   sazesh@seba.ir

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
مصطفی بخشی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات   bakhshi@seba.ir
محسن طالبی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 601 Talebi@seba.ir
  پشتیبانی پرداخت الکترونیک   supportpay@seba.ir

 

واحد مالی و حسابداری

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
مجید امیر شعبانی مدیر مالی   shaabani@seba.ir
شیما حاجیان کارشناس مالی 501 hajian@seba.ir

 

واحد اداری

 

 

نام سمت داخلی ایمیل
سودابه کی نیا مدیر اداری   S.keinia@seba.ir
محمدرضا امیری کارمند اداری 101  
مصطفی علی ولد تحصیلدار 102  
وحید رضاوند نگهبانی 110-111