تماس با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 
شماره تلفن : 84087-021
 
صندوق پستی: 1511714511
 
نمابر دبیر‌خانه : 02188705779
 
آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
 
ایمیل: info@seba.ir
 
 

دفتر دبیرکل

 
نام سمت داخلی ایمیل
عظیم ثابت دبیرکل   Azimsabet@seba.ir
محمدرضا دهقانی احمدآباد     Dehghani@seba.ir 
سپیده نصرتی مسئول دفتر دبیرکل 803 Nosrati@seba.ir
سمانه همتی مسئول دبیرخانه 806 hemati@seba.ir

 

معاونت ها

 

نام سمت داخلی ایمیل
مسلم نیلچی
معاونت آموزشی و توسعه
  nilchi@seba.ir
ارشیاناز حیدریان معاونت امور اعضا و حقوقی   heidarian@seba.ir 

 

واحد روابط عمومی

 
نام سمت داخلی ایمیل
لیلی شهیر مدیر روابط عمومی   shahir@seba.ir
محمد رستگار مقدم کارشناس روابط عمومی 701 m.rastegar@seba.ir

 

واحد آموزش

 

نام سمت داخلی ایمیل
فهیمه شفیع پور کارشناس مسئول آموزش 202 shafiepour@seba.ir
سعید معین کارشناس آموزش 203 moein@seba.ir
سارا پروین کارشناس آموزش 206 parvin@seba.ir
محمد حریریان کارشناس آموزش 207  

 

واحد امور اعضا

 

نام سمت داخلی ایمیل
وحید فرمان آرا مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا   farmanara@seba.ir
محدثه سعیدی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 301 saeidi@seba.ir
ساجده پورتقی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 303 pourtaghi@seba.ir
بهرام ابراهیمی کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 305 ebrahimi@seba.ir
معصومه رنج خواه کارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا 306 ranjkhah@seba.ir

 

واحد امور حقوقی و سازش

 

نام سمت داخلی ایمیل
زهره خشنود سرپرست امور حقوقی و سازش   khoshnoud@seba.ir
پریوش رهبر سالم کارشناس حقوقی 401 rahbar.seba@gmail.com
فرزانه بالازاده کارشناس کمیته سازش 404 balazadeh@seba.ir
  ایمیل کمیته سازش   sazesh@seba.ir

 

واحد نظارت بر اعضا

 

نام سمت داخلی ایمیل
نسیم صدر موسوی سرپرست نظارت بر اعضا   mousavi@seba.ir
       

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نام سمت داخلی ایمیل
مصطفی بخشی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات   bakhshi@seba.ir
محسن طالبی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 601 Talebi@seba.ir
  پشتیبانی پرداخت الکترونیک   supportpay@seba.ir

 

واحد مالی و حسابداری

 

نام سمت داخلی ایمیل
مجید امیر شعبانی مدیر مالی   shaabani@seba.ir
شیما حاجیان کارشناس مالی 501 hajian@seba.ir

 

واحد اداری

 

نام سمت داخلی ایمیل
سودابه کی نیا مدیر اداری   S.keinia@seba.ir
محمدرضا امیری کارمند اداری 101  
مصطفی علی ولد تحصیلدار 102  
وحید رضاوند نگهبانی 110-111