تماس با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 
شماره تلفن : 84087-021
 
صندوق پستی: 1511714511
 
نمابر دبیر‌خانه : 02188705779
 
آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
 
ایمیل: info@seba.ir
 
 

دفتر دبیرکل

 
نام سمت داخلی ایمیل
عظیم ثابت دبیرکل   Azimsabet@seba.ir
طاهره اجاقی مسئول دفتر دبیرکل 803 ojaghi@seba.ir
سمانه همتی مسئول دبیرخانه 806 Hemati@seba.ir

 

معاونت ها

 

نام سمت داخلی ایمیل
مسلم نیلچی
معاون آموزش و توسعه
  Nilchi@seba.ir
ارشیاناز حیدریان معاون امور اعضا و حقوقی   Heidarian@seba.ir
مهسا منصوری مسئول دفتر معاونین 808 Mansouri@seba.ir

 

واحد روابط عمومی

 
نام سمت داخلی ایمیل
لیلی شهیر مدیر    Shahir@seba.ir
محمد رستگار مقدم کارشناس  701 M.Rastegar@seba.ir

 

واحد آموزش

 

نام سمت داخلی ایمیل
نوید سالک سرپرست     Salek@seba.ir
فهیمه شفیع پور کارشناس مسئول  202 Shafiepour@seba.ir
سعید معین کارشناس  203 Moein@seba.ir
سارا پروین کارشناس  206 Parvin@seba.ir
لیلا اباذری کارشناس  204 Abazari@seba.ir
افسون تمیزی کارشناس 205 Tamizi@seba.ir
عمران کاویانی کارشناس 207  

 

واحد امور اعضاء

 

نام سمت داخلی ایمیل
فرید شیرازکی سرپرست   Shirazaki@seba.ir
بهرام ابراهیمی کارشناس مسئول 305 Nosouhi@seba.ir
ندا نصوحی کارشناس  301 Ebrahimi@seba.ir
محمدرضا باقری کارشناس  303 Bagheri@seba.ir
محمد نیک شعار کارشناس 304  
معصومه رنج خواه کارشناس 306 Ranjkhah@seba.ir

 

واحد امور حقوقی و سازش

 

نام سمت داخلی ایمیل
زهره خوشنود مدیر   khoshnoud@seba.ir
پریوش رهبر سالم کارشناس  401 Rahbar.seba@gmail.com
فرزانه بالازاده کارشناس  404 Balazadeh@seba.ir
  ایمیل کمیته سازش   sazesh@seba.ir

 

واحد نظارت بر اعضاء

 

نام سمت داخلی ایمیل
میلاد رحمانیانی مدیر   Rahmaniani@seba.ir
       

 

واحد فناوری اطلاعات 

 

نام سمت داخلی ایمیل
رضا پیرنظر سرپرست    Pirnazar@seba.ir
محسن طالبی کارشناس  601 Talebi@seba.ir
  پشتیبانی پرداخت الکترونیک   Supportpay@seba.ir

 

واحد مالی 

 

نام سمت داخلی ایمیل
یحیی رحیمی سرپرست   Rahimi@seba.ir
ریحانه انصاری کارشناس  501 Ansari@seba.ir

 

واحد اداری

 

نام سمت داخلی ایمیل
       
حامد رحیمی کارشناس مسئول اداری 101  
مصطفی علی ولد تحصیلدار 102  
  نگهبانی 110-111