اولویت‌های پژوهشی

 

 

پیرو مصوبه هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، این کانون اولویت‌های پژوهشی خود را که در راستای انجام پژوهش‌های کاربردی است در اختیار پژوهشگران حوزه اقتصاد و بازارسرمایه قرار می‌دهد.

بر این اساس از تمامی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه دعوت به‌عمل می‌آید در صورت تمایل به انجام پژوهش، در چارچوب رویه اجرایی حمایت کانون کارگزاران از طرح‌های پژوهشی سال 1400 که مبتنی‌بر سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش این کانون نگارش شده است، طرح اولیه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

ارسال طرح پژوهشی (پروپوزال) هیچ‌گونه تعهدی برای این نهاد ایجاد نمی‌کند و تصویب نهایی آن، منوط به احراز شرایط اولیه و تصویب کمیته مربوطه است.

 

researchsupport@seba.ir