لیست اخبار صفحه :1
سه برنامه کانون کارگزاران در سال 1402 + فیلم

سه برنامه کانون کارگزاران در سال 1402 + فیلم

محمدرضا دهقانی احمدآباد مطرح کرد: ارتقای نقش نظارتی کانون کارگزاران بر روی اعضا، توسعه سامانه کاریابی در بازار سرمایه و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت کارگزاری، مهم‌ترین اهدافی هستند که امسال علاوه بر امور جاری کانون به آن‌ها خواهیم پرداخت.