مدیریت آموزش کانون در راستای آمادگی هر چه بیشتر متقاضیان جهت شرکت در آزمون های مستمر الکترونیکی بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون معامله گری بازار سرمایه می نماید.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در مهر ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و مشتری مداری می نماید .
کتاب خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار از مجموعه کتب خودآموز آزمون های گواهینامه های حرفه ای با همکاری کانون و نشر نگاه دانش منتشر شد.
مدیریت آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در مهر ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس می نماید .
ثبت نام جهت اطلاع از دوره های آموزشی کانون کارگزاران
برنامه زمانبندی برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بازار سرمایه
 
 

مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایهپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایرانشرکت مدیریت فناوری بورس تهرانشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت فرابورس ایرانبورس انرژیشرکت بورس کالای ایرانشرکت بورس اوراق بهادار تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار

سایر لینکهای مرتبط