لیست اخبار صفحه :8
بورس چقدر به بانک بدهکار است؟

بورس چقدر به بانک بدهکار است؟

​دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار: عموما تسویه کارگزاری‌ها با بانک‌ها ماهانه است. به صورت روتین هر ماه این تسویه‌ها وجود دارد که در بازار مثبت و منفی اتفاق می‌افتد و نمی‌توانیم منفی‌های اخیر را به کارگزاری‌ها نسبت بدهیم...

از کانون کارگزاران اصرار؛ از وزارت بهداشت انکار

از کانون کارگزاران اصرار؛ از وزارت بهداشت انکار

کانون کارگزاران برای سومین بار به وزیر محترم بهداشت جدید در خصوص واکسیناسیون نامه‌نگاری کرده است و امید دارد تیم جدید در این وزارتخانه با توجه به گسترش شیوع سویه جدید این ویروس منحوس، اقدامات عاجلی در این خصوص داشته باشد...