پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
خانه » کمیته سازش » معرفی واحد کمیته سازش

معرفی واحد کمیته سازش:

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و به کلیه اختلافات حرفه ای ناشی از فعالیت حرفه ای اعضای کانون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص رسیدگی می نماید.

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار کلیه اختلافات بین فعالین بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد می بایست ابتدا در کمیته سازش کانون ها مطرح و در صورت عدم سازش، در هیات داوری موضوع آن قانون رسیدگی شود. ضمناً آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرای آن بعهده اداره ها و داویر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

مطابق مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اختلافات تشکل های خود انتظام از جمله بورس ها، بازارهای خارج از بورس ، شرکت سپرده گذاری مرکزی و کانون ها و یا آندسته از فعالان بازار اوراق بهادار که فاقد کانون مربوطه می باشند، در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و حل وفصل می شود.

بنابراین راه ورود به فرآیند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم الاجرا در این خصوص و احقاق حقوق سرمایه گذاران ، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام، تشکیل پرونده درکمیته سازش کانون کارگزاران می باشد.