هزینه های رسیدگی درکمیته سازش

 

مطابق بند 2 چهارصد و هشتاد و سومین صورت‌جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 96/08/16، هزینه­‌های رسیدگی در کمیته سازش موضوع ماده 10 دستورالعمل رسیدگی به اختلافات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می­‌باشد. لازم به ذکر است این هزینه­‌ها مطابق تبصره 10 دستورالعمل فوق­‌الذکر به خواهان قابل استرداد نخواهند بود مگر در خصوص تصمیم کمیته مبنی بر عدم صلاحیت که در این خصوص تنها هزینه رسیدگی مسترد می­‌گردد.

هزینه ورودی:

2،180،000 ریال (2،000،000 ریال هزینه ورودی +9% مالیات بر ارزش افزوده)

هزینه رسیدگی:

یک در هزار مبلغ خواسته با حداقل مبلغ 545،000 ریال (500،000 ریال هزینه رسیدگی + 9% مالیات بر ارزش افزوده) تا سقف 218 میلیون ریال (20 میلیون تومان هزینه رسیدگی + 9% مالیات بر ارزش افزوده)