معرفی واحد فناوری اطلاعات

 

واحد فناوری اطلاعات کانون کارگزاران در راستای اهداف و جایگاه این کانون، رویکرد خود را اتخاذ کرده و به منظور ارتقای جایگاه فناوری در صنعت کارگزاری، گسترش دانش و آگاهی تخصصی این حوزه و مرتفع نمودن مسائل و مشکلات فناورانه که به نحوی کارگزاران با آن مواجه هستند اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده است:

  • افزایش آگاهی و دانش در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در میان متخصصین و مدیران شرکت‌های کارگزاری عضو از طریق طراحی دوره‌های آموزشی، انتشار محتوای و توصیه‌های کاربردی در حوزه‌های امنیت، نرم‌افزار و غیره، اطلاع‌رسانی موارد خاص، مشاوره و سایر اقدامات مشابه
  • پیگیری مسائل و مشکلات مطروحه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات که به طرق مختلف از طرف کارگزاران عنوان و یا براساس بررسی‌های کانون مشخص می‌شود به منظور ارائه‌ی پیشنهاد بهترین راهکار و انجام اقدامات مقتضی
  • ارتباط با واحد فناوری اطلاعات شرکت‌های کارگزاری عضو به منظور هماهنگی بیشتر، مرتفع نمودن مسائل و مشکلات، اطلاع‌رسانی، ارائه‌ی مشاوره، انتشار تجربیات اعضای موفق و...
  • هماهنگی و همکاری با سایر نهادهای مرتبط بازار سرمایه به منظور ارتقا فناوری اطلاعات در بازار سرمایه از طریق برگزاری جلسات، شرکت در شورای راهبری فناوری اطلاعات، برگزاری دوره‌های مشترک، ایراد مسائل این حوزه به منظور بررسی مشارکتی و ارائه‌ی راه حل مناسب و سایر اقدامات مشترک
  • انجام اقدامات لازم در جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز اعضا مانند دسکتاپ های سامانه‌ی معاملات
  • ارائه راهکارهای جدید که به صنعت کارگزاری در جهت ترفیع کمک نماید.
  • طرح‌ریزی، راه‌اندازی و به‌کارگیری سامانه‌های مختلف کاربردی که کانون را در جهت پیشبرد اهداف صنعت یاری می‌نماید.
  • ساماندهی تمامی امور فناورمبنای داخلی کانون به منظور ارتقای عملکرد واحدهای کانون. از جمله این اقدامات پیشنهاد و پیاده‌سازی راه‌حل‌های فناوری جدید در جهت بهبود کیفیت کاری می‌باشد.
  • سایر اموری که در چارچوب وظایف این واحد تعریف شده است.

برای ارتباط با واحد فناوری اطلاعات کانون کارگزاران می‌توانید با داخلی‌ 6 تماس حاصل نمایید و یا از طریق ایمیل IT@seba.ir با این واحد در ارتباط باشید.