پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
خانه » درباره کانون » نمایندگان کانون در نهادها و کمیته ها

نمایندگان کانون در نهادها و کمیته ها

 • شورای عالی بورس و اوراق بهادار : آقای حقیقی مهمانداری
 • کمیته رسیدگی به تخلفات : آقای میرصانعی و خانم توانایی
 • کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه : آقای میرصانعی
 • هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران : آقای میرصانعی
 • هیأت مدیره بورس انرژی : آقای متولی
 • هیأت پذیرش بورس کالای ایران : آقای کریمی
 • هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران : آقای تاج بر
 • هیأت پذیرش فرابورس ایران : آقای ابوعلی
 • هیأت پذیرش بورس انرژی : آقای کفاش پنجه شاهی
 • شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه : آقای کاشی ­پز
 • شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه : آقای عامری مقدم
 • کمیته تدوین مقررات : نمایندگان کارگروه­ ها در حوزه­ های تخصصی با نظر کانون
 • کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه : آقای عامری مقدم
 • کمیته صندوق تضمین تسویه معاملات : آقای میرصانعی
 • کمیته سازش کانون کارگزاران : آقایان آرمات، بابازاده، سلیتی و یحیائیان
 • کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران : آقایان میرصانعی، ابوعلی، بدیعی، رفیعی، کمال آبادی و خانم توانایی
 • هیأت حل اختلاف مالیاتی : آقایان احمدی، اسدی، جلیلیان، جوان‏ بخت خانقاه، رستم کلائی، رضایی مجد، سلطانی دعوی، محمودی، مفاخری اردهه، ملک شاد و خانم مجیدی زاویه
 • کمیته انضباطی کانون کارگزاران : آقایان میرصانعی، عنایت، دانش کاظمی، اردبیلیون جهانی، واشقانی و خانم مجیدی زاویه