پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
خانه » تماس با همکاران

تماس با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

شماره تلفن : 84087-021

شماره فاکس : 89789971 - 88524147

صندوق پستی: 1554833519

آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32

رایانامه: info@seba.ir

دفتر دبیر کل

نامسمتداخلیایمیل
سید روح اله میر صانعیدبیر کل810mirsanei@seba.ir
سودابه کی نیامسئول دفتر دبیر کل810s.keinia@seba.ir
پریا سادات بلیانمسئول دبیرخانه820belian@seba.ir

واحد مالی و اداری

نامسمتداخلیایمیل
عباس محمدیمدیر مالی و اداریa.mohammadi@seba.ir
فرشته نوبرانیکارشناس امور حسابداری و اداری501nobarani@seba.ir
محمد تقی منتظریانکارمند مالی و اداری502montazerian@seba.ir
امید خدمتیکارمند مالی و اداری503khedmati@seba.ir

واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا

نامسمتداخلیایمیل
هدی تواناییمدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاtavanayi@seba.ir
صادق درستیکارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا303dorosti@seba.ir
نسیم موسویکارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا302mousavi@seba.ir
یاور صالحیکارشناس امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا301salehi@seba.ir

واحد آموزش

نامسمتداخلیایمیل
احسان عامریمدیر آموزشameri@seba.ir
نرگس قاسمیکارشناس آموزش202ghasemi@seba.ir
سارا حیدریکارشناس آموزش و امور بین الملل206heidari@seba.ir
نوید سالککارشناس آموزش204salek@seba.ir
فرید جلیلیکارشناس آموزش203jalili@seba.ir
محسن تارتارکارشناس آموزش207tartar@seba.ir

واحد فناوری اطلاعات

نامسمتداخلیایمیل
محمدرضا کاشی پزمدیر فناوری اطلاعاتkashipaz@seba.ir
امین مزینانیکارشناس فناوری اطلاعات601mazinani@seba.ir
پشتیبانی پرداخت الکترونیک602supportpay@seba.ir

واحد امور حقوقی

نامسمتداخلیایمیل
وحید واشقانی فراهانیمدیر امور حقوقیvasheghani@seba.ir

واحد کمیته سازش

نامسمتداخلیایمیل
زهره خوشنوددبیر کمیته سازش410khoshnoud@seba.ir
فرزانه بالازادهکارشناس کمیته سازش411balazadeh@seba.ir

آدرس کانون در نقشه

AssociationMap

دانلود فایل اطلاعات تماس با کانون

سند مایکروسافت وورد شماره های تماس کامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران