پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
 گواهی نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 کاربرد گواهینامه:
       سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام
 پیش نیاز: 
 پیش نیاز اخذ گواهینامه: دارا بودن گواهی نامه اصول بازار سرمایه
 پیش نیاز آزمون: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
 مفاد آزمون:
عنوان درس تعداد سوالات دریافت
سرفصل ها
حد نصاب نمره قبولی
اصول راهبری شرکتی 30 pdf اخذ نمره 40 از 100
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه 40 pdf اخذ نمره 50 از 100
جمع تعداد سؤالات 70 و زمان پاسخگویی 90 دقیقه
 منایع پیشنهادی:
عنوان درس منابع پیشنهادی
اصول راهبری شرکتی
بخش اول کتاب خودآموز آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه
بخش دوم کتاب خودآموز آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه
دریافت فایل اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای  (pdf)
 دوره آمادگی آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه:
نام درس مدت آموزش
اصول راهبری شرکتی  8ساعت
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه 16 ساعت
جمع ساعات آموزش 24 ساعت