پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
 گواهی نامه اصول بازار سرمایه
 کاربرد گواهینامه:
       سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
 پیش نیاز: 
پیش نیاز آزمون: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
 معافیت ها:
  • دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
  • دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
     دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
 مفاد آزمون:
عنوان درس تعداد
سوالات
ضرایب دریافت
سرفصل ها
حد نصاب نمره قبولی
فهم و تحلیل صورتهای مالی 25 4 pdf

قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حد نصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف- نمره هر درس:

- نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین 20 تا 35 درصد باشد؛

- در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از 35 درصد باشد؛ 35 درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از 20 درصد باشد 20 درصد ملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، 5 درصد بیشترین و 5 درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

مقدمات بازارها، ابزارها
و نهادهای مالی
25 4 pdf
مقدمات امور مالی شرکتی 25 4 pdf
مقدماتی بر اقتصاد 25 3 pdf
روش های کمی مقدماتی 25 3 pdf
اصول بازار سرمایه اسلامی
و اخلاق حرفه ای
20 4 pdf
مقررات اصول بازار سرمایه 25 4 pdf
جمع تعداد سؤالات 170 و زمان پاسخگویی 210 دقیقه
 منایع پیشنهادی:
عنوان درس منابع پیشنهادی
فهم و تحلیل صورتهای مالی
  • بخش اول از جلد اول کتاب "خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه" نشر نگاه دانش
مقدمات بازارها، ابزارها
و نهادهای مالی
  • بخش دوم ازجلد دوم کتاب "خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه" نشرنگاه دانش
مقدمات امور مالی شرکتی
  • بخش سوم از جلد اول کتاب "خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه" نشرنگاه دانش
مقدماتی بر اقتصاد
  • بخش اول از جلد دوم  کتاب "خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه" نشر نگاه دانش
روش های کمی مقدماتی
  • بخش دوم از جلد اول  کتاب "خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه" نشر نگاه دانش
اصول بازار سرمایه اسلامی
و اخلاق حرفه ای
مقررات اصول بازار سرمایه
  • بخش اول  کتاب "خودآموز آزمون معامله گری بازار سرمایه" نشر نگاه دانش
 دوره آمادگی آزمون اصول یازار سرمایه:
نام درس مدت آموزش
فهم و تحلیل صورتهای مالی 24 ساعت
بازارها، ابزارها و نهادهای مالی 12ساعت
مقدمات امور مالی شرکتی و روش های کمی مقدماتی 24 ساعت
مقدماتی بر اقتصاد 24 ساعت
اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای 12ساعت
مقررات اصول بازار سرمایه 12 ساعت
کلاس های نکته و تست 10 ساعت
آزمون آزمایشی 4 ساعت
جمع ساعات آموزش 128 ساعت