پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
خانه » آموزش » دوره های آموزشی در حال ثبت نام
دوره های عمومی بازارسرمایه
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانی نظرسنجی
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد2)

اطلاعات کامل دوره

در حال ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد1)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد1)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
ماکرونویسی در نرم افزار اکسل

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
تحلیل بنیادی جامع (کد1)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد1)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
سمینارهای تخصصی
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانی نظرسنجی
آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار

اطلاعات کامل دوره

در حال ثبت نام
سمینار ها و دوره های مجازی (آنلاین)
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانی نظرسنجی
دوره جامع آشنایی با ابزارهای معاملاتی طلا در بازار سرمایه

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
تحلیل صنعت سرب و روی

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(کد4)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
ارتقای مهارت های مسئولان دفاتر
(منشی گری حرفه ای)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
تحلیل صنعت فولاد

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(کد1)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دوره برنامه زمانینظرسنجی
دوره معامله گری نوبت 38

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره های ویژه مشمولین قبولی مشروط به تکدرس
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دوره برنامه زمانینظرسنجی
دوره آموزشی ویژه دارندگان مدارک حرفه ای سی اف ای برای دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه نوبت دوم

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی ویژه مشمولین قبولی مشروط به تکدرس گواهی نامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه نوبت 30

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزش کاربردی نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانینظرسنجی
آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 8

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی نظارت و کنترل داخلی نوبت 8

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزش کاربردی معامله گر برخط گروهی
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانینظرسنجی
آزمون جبرانی معامله گر برخط گروهی نوبت 5

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی معامله گر برخط گروهی نوبت 5 (آنلاین)

اطلاعات کامل دوره

ورود به کلاس

دوره آموزشی معامله گر برخط گروهی نوبت 5 (حضوری)

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزش کاربردی پذیرش سفارش مشتریان
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانینظرسنجی
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 20

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت 20

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 20 - کد 1

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 20 - کد 2

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
دوره آموزشی پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت 20

اطلاعات کامل دوره

اتمام ثبت نام
تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
عنوان دوره آموزشیاطلاعات دورهوضعیت دورهبرنامه زمانینظرسنجی

-

اطلاعات کامل دوره

-

 

همایش بازار سرمایه بین الملل
ردیفعنوان دوره آموزشیمهلت ثبت ناماطلاعات دورهوضعیت دوره
1
همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپن
 اطلاعات کامل دورهاتمام ثبت نام
2
همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا 10
 اطلاعات کامل دورهاتمام ثبت نام
3
همایش بازار سرمایه بین الملل لندن خرداد 97
 اطلاعات کامل دورهاتمام ثبت نام
4
همایش بازار سرمایه بین الملل سوئیس
 اطلاعات کامل دورهدرحال ثبت نام